Έγκριση πίστωσης ποσού 8.610,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 8.610,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 8.610,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0682012.pdfa