Έγκριση πίστωσης ποσού 800,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών του «Γυμναστηρίου Αγίου Φανουρίου» (Ξυλοκάστρου και Γαργαλιάνων)

Έγκριση πίστωσης ποσού 800,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών του «Γυμναστηρίου Αγίου Φανουρίου» (Ξυλοκάστρου και Γαργαλιάνων)

Έγκριση πίστωσης ποσού 800,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών του «Γυμναστηρίου Αγίου Φανουρίου» (Ξυλοκάστρου και Γαργαλιάνων)

ADSDHKEPA1362012.pdfa