046/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 805,68 € για την εξόφληση απαίτησης από τροχαίο ατύχημα

046/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 805,68 € για την εξόφληση απαίτησης από τροχαίο ατύχημα

Έγκριση πίστωσης ποσού 805,68 € για την εξόφληση απαίτησης από τροχαίο ατύχημα

aoe0462011.pdfa