046/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 805,68 € για την εξόφληση απαίτησης από τροχαίο ατύχημα