223/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 806,00 ευρώ για δαπάνη υποψηφιότητας του Δήμου μας στο ENVIRONMENTAL AWARDS 2018

223/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 806,00 ευρώ για δαπάνη υποψηφιότητας του Δήμου μας στο ENVIRONMENTAL AWARDS 2018