080/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 872,68€ για καταβολή αποζημίωσης στις ’’ Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ.ΑΕ)’’