Έγκριση πίστωσης ποσού 873,30€ με Φ.Π.Α. για τα υλικά συντήρησης για την επισκευή εγκαταστάσεων

Έγκριση πίστωσης ποσού 873,30€ με Φ.Π.Α. για τα υλικά συντήρησης για την επισκευή εγκαταστάσεων

Έγκριση πίστωσης ποσού 873,30€ με Φ.Π.Α. για τα υλικά συντήρησης για την επισκευή εγκαταστάσεων

ADSDHKEPA1032012.pdfa