049/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 880,65 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Γιαχνή Ιωάννη