Έγκριση πίστωσης ποσού 9.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ενοικίαση τριάντα περιπτέρων για την Έκθεση Βιβλίου στις 18/9/2011 έως 2/10/2011