080/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 9.007,40 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

080/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 9.007,40 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 9.007,40 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

AOE0802011.pdfa