Έγκριση πίστωσης ποσού 9.083,55€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΧΤΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 9.083,55€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΧΤΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 9.083,55€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΧΤΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ADSDHKEPA0342012.pdfa