059/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 9.399,00 € για ετήσια εισφορά στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ)

059/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 9.399,00 € για ετήσια εισφορά στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ)

Έγκριση πίστωσης ποσού 9.399,00 € για ετήσια εισφορά στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ)

AOE0592011.pdfa