Έγκριση πίστωσης ποσού 910,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια εδεσμάτων για τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΑΟ

Έγκριση πίστωσης ποσού 910,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια εδεσμάτων για τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΑΟ

Έγκριση πίστωσης  ποσού 910,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια εδεσμάτων για τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΑΟ

adsdao362011.pdfa