130/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 921,92 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος

130/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 921,92 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος