025/2013 – Έγκριση πίστωσης ποσού 95.970,00 € για εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου – ΔΗΚΕΠΑΚΑ – ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.