310/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 954,73 € για καταβολή οφειλής στο ΙΚΑ, της πρώην «Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης» (Δ.Ε.Κ.Α.) του Δήμου Ιλίου