Έγκριση πίστωσης ποσού 966,00€ με Φ.Π.Α. για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 966,00€ με Φ.Π.Α. για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 966,00€ με Φ.Π.Α. για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

ADSDHKEPA0492012.pdfa