Έγκριση πίστωσης ποσού 984,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική συναυλία με το συγκρότημα «ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 984,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική συναυλία με το συγκρότημα «ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 984,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική συναυλία με το συγκρότημα «ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ»

ADSDHKEPA1372012.pdfa