134/2011 – Έγκριση πίστωσης που αφορά «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

134/2011 – Έγκριση πίστωσης που αφορά «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

Έγκριση πίστωσης που αφορά «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

ADS1342011.pdfa