Έγκριση πίστωσης που αφορά για την «Επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1239 επιβατικού της Δ.Α.»

Έγκριση πίστωσης που αφορά για την «Επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1239 επιβατικού της Δ.Α.»

Έγκριση πίστωσης που αφορά για την «Επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1239 επιβατικού της Δ.Α.»

ADE4942010.pdfa