Έγκριση πίστωσης που αφορά για τη «Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων»