160/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Έκτακτη επισκευή γκαραζόπορτας στο υπόγειο του Κ.Ε.Π”

160/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Έκτακτη επισκευή γκαραζόπορτας στο υπόγειο του Κ.Ε.Π”