Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 & στο Δημοτικό Κοιμητήριο»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 & στο Δημοτικό Κοιμητήριο»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 & στο Δημοτικό Κοιμητήριο»

ADE1662010.pdfa