Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011»

ade6002010.pdfa