046/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012»

046/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012»

AOE0462012.pdfa