085/2016 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας»

085/2016 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας»