043/2013 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασίας «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Διευθύνσεις Μηχανολογικού – Γεωτεχνικής και Νεκροταφείου»