027/2013 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος διαχείρισης του Δημοτικού Κοιμητηρίου»