390/2013 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Ετήσιο Συμβόλαιο συντήρησης – αναβάθμισης εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης κοιμητηρίου και Τεχνικής Υποστήριξης επί της εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης του Δημοτικού Κοιμητηρίου»

390/2013 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Ετήσιο Συμβόλαιο συντήρησης – αναβάθμισης εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης κοιμητηρίου και Τεχνικής Υποστήριξης επί της εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης του Δημοτικού Κοιμητηρίου»