060/2016 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το έτος 2016»

060/2016 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το έτος 2016»