104/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Προμήθεια web services για τις ανάγκες της Οικονομικής & Διοικητικής Διεύθυνσης»

104/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Προμήθεια web services για τις ανάγκες της Οικονομικής & Διοικητικής Διεύθυνσης»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Προμήθεια web services για τις ανάγκες  της Οικονομικής & Διοικητικής Διεύθυνσης»

AOE1042012.pdfa