105/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»

105/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»

AOE1052012.pdfa