218/2011 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης για το πρόγραμμα του Κοιμητηρίου».

218/2011 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης για το πρόγραμμα του Κοιμητηρίου».

Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης για το πρόγραμμα του Κοιμητηρίου».

AOE2182011.pdfa