319/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Χειμερινή συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»

319/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Χειμερινή συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Χειμερινή συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»

AOE3192012.pdfa