047/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012»

047/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012»

AOE0472012.pdfa