147/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών γιατρού Εργασίας»