073/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την προμήθεια «Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών»

073/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την προμήθεια «Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών»