131/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Προμήθεια ελαίων κινητήρων για τους ανελκυστήρες του Δημαρχείου και περιέλιξη κινητήρα του αριστερού ανελκυστήρα»

131/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Προμήθεια ελαίων κινητήρων για τους ανελκυστήρες του Δημαρχείου και περιέλιξη κινητήρα του αριστερού ανελκυστήρα»