116/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμός – σιδέρωμα των στολών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιλίου για το έτος 2018»

116/2018 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμός – σιδέρωμα των στολών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιλίου για το έτος 2018»