048/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Υπηρεσία τηλεφωνικής ανάγνωσης ιστοσελίδων (Calling Web)»

048/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Υπηρεσία τηλεφωνικής ανάγνωσης ιστοσελίδων (Calling Web)»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Υπηρεσία τηλεφωνικής ανάγνωσης ιστοσελίδων (Calling Web)»

AOE0482012.pdfa