059/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας το έτος 2012»

059/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας το έτος 2012»

Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας το έτος 2012»

ADS0592012.pdfa