153/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις εργασίες «Θερινή συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»