Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για τη φυτοπροστασία Δένδρων».