Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες συντήρησης – επισκευής δομικών στοιχείων στο 6ο Γυμνάσιο Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες συντήρησης – επισκευής δομικών στοιχείων στο 6ο Γυμνάσιο Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες συντήρησης – επισκευής δομικών στοιχείων στο 6ο Γυμνάσιο Ιλίου»

ADE4922010.pdfa