077/2011 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων, πανό και πινακίδων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

077/2011 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων, πανό και πινακίδων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων, πανό και πινακίδων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

aoe0772011.pdfa