203/2011 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για τη φυτοπροστασία Δένδρων».