059/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων και πανό για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

059/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων και πανό για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων και πανό για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

AOE0592012.pdfa