279/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για τη φυτοπροστασία Δένδρων»