068/2013 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για τη φυτοπροαστασία Δένδρων»