314/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τον «Ετήσιο έλεγχο των ανελκυστήρων του Δημαρχείου και λοιπές εργασίες συντήρησης»

314/2012 – Έγκριση πίστωσης που αφορά τον «Ετήσιο έλεγχο των ανελκυστήρων του Δημαρχείου και λοιπές εργασίες συντήρησης»

Έγκριση πίστωσης που αφορά τον «Ετήσιο έλεγχο των ανελκυστήρων του Δημαρχείου και λοιπές εργασίες συντήρησης»

AOE3142012.pdfa