146/2018 – Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 187.554,17 €, για έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών

146/2018 – Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 187.554,17 €, για έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών